MERSİN'DE NELER OLUYOR?
 • ÇAMLIYAYLA

  MARKA KENT MERSİN

 • ÇAMLIYAYLA

  MARKA KENT MERSİN

 • ÇAMLIYAYLA

  MARKA KENT MERSİN

 • ÇAMLIYAYLA

  MARKA KENT MERSİN

 • ÇAMLIYAYLA

  MARKA KENT MERSİN

ÇAMLIYAYLA

ÇAMLIYAYLA OTELLERİÇAMLIYAYLA CAFE & RESTORAN ÇAMLIYAYLA CLUBLAR

TARİHİ

İlçemizin yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ilçeye adını veren Namrun Kalesi ve etrafı ilk yerleşim yerleridir 1081’e kadar Bizans İmparatorluğu egemenliğindedir.Daha sonra bölge Selçukluların ve sonra diğer Müslüman devletlerin egemenliğine  geçmiştir.1845 ‘den sonra başlayan Osmanlı Memluk savaşları sırasında Namrun’u Ali Paşa ele geçirmiş, 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra bir nahiye merkezi olarak idari taksimat içindeki yerini almaya başlamış ve sonrasında Tarsus İlçesine bağlı nahiye iken, 09/05/1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla Tarsus İlçesinden ayrılarak, 27/08/1991 tarihinde Çamlıyayla adıyla ilçe statüsüne kavuşmuştur.
 
COĞRAFİ YAPISI
İlçenin yüzölçümü 811 kilometrekare olup, yüksekliği şehir merkezinde 1.100, yerleşim yerlerine çıkıldıkça 1.400 metreyi bulmaktadır. İlçe kuzeyden Ulukışla–Niğde, kuzeybatıdan Ereğli-Konya, batıdan Mersin, doğu ve güneyden Tarsus ilçesi ile çevrili olup, Torosların zirvesine yakın, yayla iklimine sahip bir yerleşim birimidir.
İlçemizin Şehir Merkezlerine Uzaklıkları
              Şehirler                                            Mesafe (km)     .
Çamlıyayla – Tarsus                                       59  (km)
Çamlıyayla – Mersin                                       85 (km)
Çamlıyayla – Adana                                       90 (km)